درباره  مهندس سید زانیار سجادی

حوزه فعالیت اینجانب در بخش های اجرایی بهداشت و HSE و ارائه مشاوره  در حوزه  ایمنی ،بهداشت و محیط زیست است.

 تماس با  مهندس سید زانیار سجادی

 ارسال پیام به  مهندس سید زانیار سجادی

مهندس سید زانیار سجادی
ارتباط با مهندس سید زانیار سجادی

عنوان باکس

متن باکس