درباره  شرکت آروین آزما سپاهان

شرکت آروین آزما سپاهان در زمینه های ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای شامل ساماندهی و بهسازی محیط های کاری صنعتی و سازمانی، شناسایی، اندازه گیری، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط های کاری، ارگونومی، مهندسی ایمنی؛ روانشناسی صنعتی سازمانی ،استقرار سیستم های مدیریتی (مشاوره و اجرا) و خدمات آموزشی، تحقیقاتی فعال می باشد. از دیگر خدمات این شرکت طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری و سیستم های اتوماسیون اداری، صنعتی و مخابراتی، ساخت و اجرا نرم افزارها و سیستم های پایش و کنترل فاکتورهای محیط کاری، صنعتی و سازمانی می باشد.

 ارسال پیام به  شرکت آروین آزما سپاهان

شرکت آروین آزما سپاهان
ارتباط با شرکت آروین آزما سپاهان

عنوان باکس

متن باکس