درباره  آموزشگاه بهداشت اصناف سازا

خدمات آموزشگاه بهداشت اصناف سازا:

  • برگزارکننده دوره های ویژه بهداشت عمومی برای کلیه واحدهای فعال اصناف (واحدهای صنفی تهیه و توزیع مواد غذایی، آشامیدنی، خوردنی، آرایشی و بهداشتی و مکان عمومی)
  • قوانین و مقررات
  •  ایمنی و کمکهای اولیه
  •  بهداشت فردی
  •  روش های گندزدایی
  •  کنترل دخانیات و بهداشت هوا
  • کنترل ناقلین مدیریت پسماند
  •  بیماری های واگیر و غیر واگیر
  • بهداشت آب و فاضلاب
  •  بهداشت مواد غذایی

 ارسال پیام به  آموزشگاه بهداشت اصناف سازا

آموزشگاه بهداشت اصناف سازا
ارتباط با آموزشگاه بهداشت اصناف سازا

عنوان باکس

متن باکس