درباره  شرکت مشاوران بهین تدبیر

شرکت موسسان بهین تدبیر با تکیه بر سال ها تجربه کار در کارخانه ها،شرکت ها و آزمایشگاه ها و آموزش، مشاوره، استقرار و ممیزی سیستم های نوین مدیریت در سازمان های مختلف، درسال 1395 شرکت مشاوران بهین تدبیر کیان را ایجاد کردند. بهین تدبیر بر اساس  اصول حرفه ای ،آخرین استاندارد های خدمات مشاوره (ISO 20700:2017) و استاندارد های مدیریتی انتخاب شده توسط کافرما، سازمان های پیشرو را برای رسیدن به اهداف و تحقق ماموریت های خود توانمند می کنند.

 ارسال پیام به  شرکت مشاوران بهین تدبیر

شرکت مشاوران بهین تدبیر
ارتباط با شرکت مشاوران بهین تدبیر

عنوان باکس

متن باکس