درباره  شرکت مهرپردازان محیط زیست ثمین

خدمات و تحقیقات میکروبی و ژنتیکی محیط زیست و بهداشت محیط
شرکت مهرپردازان محیط زیست ثمین از اولین مجموعه‌‌‌‌های فناور در زمینه ارائه خدمات در زمینه‌‌‌‌های میکروبی و ژنتیکی محیط زیست در کشور است. شناسائی فیلوژنیکی انواع میکروارگانیسم‌‌‌‌های محیطی، انجام پایش‌‌‌‌های زیست محیطی و آزمایشات میکروبی و بیولوژیکی آب، فاضلاب، هوا، خاک و مواد غذایی از طریق روش‌‌‌‌های مبتنی بر کشت و روش‌‌‌‌های مولکولی- مشاوره، نظارت و طراحی انجام پایش‌‌‌‌های میکروبی در محیط‌‌‌‌های مختلف، شناسایی فنوتیپی و ژنوتیپی میکروارگانیسم‌‌‌‌های جدا شده از محیط‌‌‌‌های مختلف، تهیه محیط ها و کیت‌‌‌‌های شناسایی انواع میکروارگانیسم ها پاتوژن و غیر پاتوژن در منابع محیطی، بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم ها و وجود ژن‌‌‌‌های مقاوم به آنتی بیوتیک ها در میکروارگانیسم و محیط ،مشاوره و نظارت در زمینه ایمنی میکروبی استخر‌‌‌‌های شنا، مشاوره و نظارت در زمینه ایمنی میکروبی محیط‌‌‌‌های بیمارستانی

شرکت مهرپردازان محیط زیست ثمین
سامانه گفتگوی آنلاین با شرکت مهرپردازان محیط زیست ثمین

عنوان باکس

متن باکس