درباره  سید محمدرضا حسینی الست

سید محمدرضا حسینی الست

با تجربه ۲۹ ساله تحت عنوان بازرس کار و کارشناس رسمی دادگستری استان قم 
با لیسانس فنی و ارشد حقوق، آماده همکاری در زمینه تدریس و مشاوره قانون کار، حوادث، ایمنی و بیمه مسئولیت مدنی، تمام خطر، مهندسی و بیمه آتش سوزی و ارائه نیازمندیهای آموزشی در صنایع مختلف، در خدمت شما هستم.

برای مشاهده فیلم دوره های آموزشی برگزار شده توسط آقای حسینی الست بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

 تماس با  سید محمدرضا حسینی الست

 ارسال پیام به  سید محمدرضا حسینی الست

سید محمدرضا حسینی الست

 تماس با  سید محمدرضا حسینی الست

 کلمات کلیدی

سید محمدرضا حسینی الست
ارتباط با سید محمدرضا حسینی الست

عنوان باکس

متن باکس