درباره  مهندس یعقوب رضایی

طراحی و اجرای سیستم های ارتینگ و همبندی ساختمان ها

ایمن سازی کارگاه های ساختمانی

طراحی ، مونتاژ و نصب تابلو های کار گاهی ساختمان مبتنی بر استاندارد و مقررات ملی ساختمان

 تماس با  مهندس یعقوب رضایی

 ارسال پیام به  مهندس یعقوب رضایی