درباره  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران به همت جمعی از محققین و متخصصین حفاظت در برابر اشعه بعنوان هیئت مؤسس در تاریخ ۲۱/۴/۸۸ نزد کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به ثبت رسید.

خدمات شرکت: 

  • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی كه به گونه ای با علم حفاظت در برابر اشعه سروکار دارند 
  • ارائه خدمات مشاوره ای و تدوین ضوابط در حوزه پرتوهای یونساز و غیر یونساز 
  • برگزاری گردهمايی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بين المللی 
  • و...

 ارسال پیام به  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران