درباره  شرکت نیک کوشان صنعت البرز

شرکت نیک کوشان صنعت البرز دارای 6 دپارتمان بهداشت حرفه ای، ایمنی، بهداشت محیط، محیط زیست، آموزش، مشاوره و اسقرار سیستم های مدیریتی می باشد که در هر دپارتمان فعالیت های مربوطه صورت میگیرد. برخی از این فعالیت ها عبارتند از: - شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار - مدیریت ریسک - سمپاشی و طعمه گذاری - سیستم های اعلام حریق (سنجش آلاینده های زیست محیطی) و...

 ارسال پیام به  شرکت نیک کوشان صنعت البرز

شرکت نیک کوشان صنعت البرز
ارتباط با شرکت نیک کوشان صنعت البرز

عنوان باکس

متن باکس