درباره  شرکت نیک کوشان صنعت البرز

شرکت نیک کوشان صنعت البرز دارای 6 دپارتمان بهداشت حرفه ای، ایمنی، بهداشت محیط، محیط زیست، آموزش، مشاوره و اسقرار سیستم های مدیریتی می باشد که در هر دپارتمان فعالیت های مربوطه صورت میگیرد. برخی از این فعالیت ها عبارتند از: - شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار - مدیریت ریسک - سمپاشی و طعمه گذاری - سیستم های اعلام حریق (سنجش آلاینده های زیست محیطی) و...

 ارسال پیام به  شرکت نیک کوشان صنعت البرز