درباره  شرکت پرتو درمان پاسارگاد

شرکت پرتو درمان پاسارگاد در زمینه پرتو پزشکی تأسیس شد و با اخذ مجوزهای لازم، رسماً فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرد.

خدمات شرکت: 

  • برگزاری دوره های آموزشی حفاظت در برابر اشعه تحت نظارت آموزش حفاظت در برابر اشعه کشور 
  • طراحی حفاظ و ایمن سازی فضاهای پرتو درمانی پزشکی هسته ای و پرتو تشخیصی 
  • آموزش ایمنی و حفاظت لیزر 
  • آموزش های تکمیلی لیزر پزشکی

 ارسال پیام به  شرکت پرتو درمان پاسارگاد