درباره  مهندس پروین سپهر

مهمترین علاقه مندی های خانم مهندس سپهر عبارتند از:

آموزش در زمینه های ایمنی  و حفاظت صنعتی، فرهنگ ایمنی ، ارگونومی ، ارزیابی ریسک، ایمنی ، خطاهای انسانی ،حوادث ناشی از کار، HSE ، HSE MS، اصول ایمنی و آتش نشانی، تنش و استرس حرارتی، سم شناسی صنعتی

طرح ها و پروژه های اجرایی در زمینه  ایمنی ، ارزیابی ریسک ،ارگونومی (ارزیابی پوسچر)، مدیریت بحران، حوادث ناشی از کار ، تنش و استرس حرارتی، فرهنگ ایمنی،استرس شغلی

 

اعم فعالیتهای صنعتی :

 • طراحی وساختcool spot در صنعت شیمی معدنی
 • طراحی وساخت جلیقه یخ در صنعت شیمی معدنی
 • کنترل گرما وجرقه ها با سپرتابشی درلوله نورد اکباتان
 • استقرار سیستم HSE در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 • طراحی و بررسی اتاقک کنترل اکوستیک در مجتمع نفت
 • اندازه گیری استرس شغلی در مجتمع نفت
 • اندازه گیری فرهنگ ایمنی درلوله نورد اکباتان
 • اندازه گیری رفتار ناایمن درلوله نورد اکباتان
 • ارتقا فرهنگ ایمنی درلوله نورد اکباتان
 • اندازه گیری صدا وروشنایی و استرس حرارتی درصنایع ذکر شده
 • ارزیابی ریسک به روش HAZID, FMEM درصنایع مذکور
 • ارزیابی پوسچر ارگونومیگ درصنایع ذکر شده
 • طراحی صندلی ارگونومیک در واحد بسته بندی درپتروشیمی خراسان
 • کنترل پوسچرهای نامناسب درکارخانه پنیرسازی دستجرد همدان
 • ارزیابی پوسچر در شرکت رنگ و هنر
 • ارزیابی ایمنی و بهداشتی در شرکت رنگ و هنر
 • بررسی و اندازه گیری بار ذهنی و  فرهنگ ایمنی و استرس شغلی در شرکت گاز خراسان
 • برگزاری کلاس های اموزشی در صنعت نفت،فلات قاره، پایانه نفتی و...
 • ارزیابی شاخص های استرس حرارتی و انجام مداخله جهت کاهش تنش گرما
 • استقرارنظام گزارش دهی حوادث وشبه حوادث
 • برقراری نظام مشاركت كاركنان در سيستم مديريت ایمنی درشرکت لوله نورد اکباتان
 • بررسی و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی پوسچر های بدنی در ایستگاه کاری بسته بندی و بارگیری درحین کار ، قبل و بعد از مداخله در کارکنان پتروشیمی
 • ارزيابي ريسک حريق با استفاده از روش ارزیابی مهندسی ریسک حریق FRAME
 • ارزیابی و اندازه گیری بار حریق در مجتمع آموزشی تفریحی نفت محمود اباد
 • طراحی و جانمایی سیستم اطفا حریق شرکت خزر پلاستیک
 • طراحی و جانمایی سیستم اطفا حریق شرکت راتا پلاستیک تهران

 ارسال پیام به  مهندس پروین سپهر

ارتباط با مهندس پروین سپهر

عنوان باکس

متن باکس