درباره  شرکت توسعه کاربرد پرتوها

شرکت توسعه کاربرد پرتوها در حوزه های زیر فعالیت داشته و خدمات ارائه می دهد: 

  • خدمات ایمنی و حفاظت پرتوی 
  • خدمات پرتودهی و آزمایشگاهی 
  • خدمات فنی و مهندسی: طراحی و احداث سامانه‌های پرتودهی (ثابت و سیار)، سیستم‌های تولید پرتو و ذرات پر انرژی در کاربردهای گوناگون از قبیل پزشکی، سلامت و بهداشت، صنعتی، محیط‌ زیست، امنیتی و علوم و تحقیقات

 ارسال پیام به  شرکت توسعه کاربرد پرتوها