درباره  مرکز تخصصی طب کار بیمارستان شهید رهنمون

 • اولین مرکز تخصصی طب ‏کار در استان یزد
 • زیر نظر اساتید متخصص طب‏ کار دانشگاه
 • تشکیل پرونده الکترونیک سلامت مراجعین
 • انجام معاینات: بدواستخدام، دوره ای، رانندگان، بازگشت به کار، موردی

پزشکی قانونی (تعیین نقص عضو، از کارافتادگی، و ارتباط بیماری با شغل)

 • تستهای شنوایی سنجی: اودیومتری، تیمپانومتری، ‏ABR، ASSR، OAE، Acoustic reflex
 • تستهای عملکردی ریه: اسپیرومتری، تحریک متاکولین، DLCO،Body Plethysmography
 • تست خواب (پلی سومنوگرافی شبانه)
 • نوار قلب، سنجش ظرفیت قلبی ریوی
 • آزمایشگاه و درمانگاه فوق تخصصی
 • رادیولوژی، سی تی اسکن، ام آر آی
 • برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی در زمینه سلامت شغلی
 • طراحی و اجرای طرح های پژوهشی در زمینه سلامت شغلی

 ارسال پیام به  مرکز تخصصی طب کار بیمارستان شهید رهنمون