درباره  مرکز تخصصی طب کار بیمارستان شهید رهنمون

 • اولین مرکز تخصصی طب ‏کار در استان یزد
 • زیر نظر اساتید متخصص طب‏ کار دانشگاه
 • تشکیل پرونده الکترونیک سلامت مراجعین
 • انجام معاینات: بدواستخدام، دوره ای، رانندگان، بازگشت به کار، موردی

پزشکی قانونی (تعیین نقص عضو، از کارافتادگی، و ارتباط بیماری با شغل)

 • تستهای شنوایی سنجی: اودیومتری، تیمپانومتری، ‏ABR، ASSR، OAE، Acoustic reflex
 • تستهای عملکردی ریه: اسپیرومتری، تحریک متاکولین، DLCO،Body Plethysmography
 • تست خواب (پلی سومنوگرافی شبانه)
 • نوار قلب، سنجش ظرفیت قلبی ریوی
 • آزمایشگاه و درمانگاه فوق تخصصی
 • رادیولوژی، سی تی اسکن، ام آر آی
 • برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی در زمینه سلامت شغلی
 • طراحی و اجرای طرح های پژوهشی در زمینه سلامت شغلی

 ارسال پیام به  مرکز تخصصی طب کار بیمارستان شهید رهنمون

مرکز تخصصی طب کار بیمارستان شهید رهنمون
ارتباط با مرکز تخصصی طب کار بیمارستان شهید رهنمون

عنوان باکس

متن باکس