درباره  شرکت تضامنی مهندس روحی و همکاران

واحد مشاور صنعتی مهندس روحی و همکاران، بعنوان واحد ارائه دهنده خدمات مهندسی و مشاوره صنعتی تاسیس گردید. بخش آزمایشگاه های تحقیقاتی شرکت، در زمینه آنالیز و آزمون های فیزیکی و شیمیایی و میکروبی محصولات غذایی و بهداشتی با نام آزمایشگاه نوبل تاسیس و در سال 1382 پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار استاندارد را از سازمان ملی استاندارد ایران دریافت نمود.در سال 1383 موفق به اخذ پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار آکردیته از وزارت بهداشت و درمان- معاونت غذا و دارو در زمینه فرآورده های خوراکی و آشامیدنی گردید. خدمات آزمایشگاهی: - آزمون های کنترل کیفی پایش آب و فاضلاب، مواد غذایی - خوراک دام و طیور و آبزیان - شیمیایی و شوینده ها - سلولزی و نساجی - آزمون های تخصصی - فلزات سنگین - سموم قارچی - اسیدهای چرب - استرولها - شیرین کننده های مصنوعی - نگهدارنده ها - افزودنی ها خدمات مهندسی: - شیمیایی و پلیمر - کشاورزی و دام و طیور - غذایی و تبدیلی کشاورزی - کشاورزی و دام و طیور - و...

 ارسال پیام به  شرکت تضامنی مهندس روحی و همکاران