درباره  مجتمع رسانه‌ای راه و ساختمان (صما)

فعالیت‌های رسانه‌ای و برگزاری همایش و نمایشگاه:

دومین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک تهران با موضوع ساختمان ایمن، با مشارکت سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، شهرداری منطقه یک، و مجتمع رسانه‌ای راه و ساختمان (صما)

 ارسال پیام به  مجتمع رسانه‌ای راه و ساختمان (صما)

مجتمع رسانه‌ای راه و ساختمان (صما)
ارتباط با مجتمع رسانه‌ای راه و ساختمان (صما)

عنوان باکس

متن باکس