درباره  مهندس شهرام غریب (ایمنی)

آقای مهندس شهرام غریب کارشناس ارشد مدیریت ایمنی و مدرس و مشاور ایمنی صنایع با 25سال سابقه در حوزه ایمنی صنایع و حضور در صنعت نفت وگاز دارای سوابق کاری زیر می باشند:

 • Sep 2018_Now مدیر آموزش آزادگان شمالی
 • Dec 2017_Augest 2018 سرپرست ایمنی راه اندازی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
 •  2014June_Nov2017 سرپرست شیفت ایمنی فازهای 17و 18 پارس جنوبی
 • 2013 سرپرست ایمنی سایت شرکت POMC فازهای 15 و 16پارس جنوبی       
 • 2012 معاونت ایمنی فازهای 22،23 و 24 پارس جنوبی شرکت پترو سینا آریا
 • 2011 سرپرست ایمنی واحدهای لیفتینگ، ترافیک، تجهیزات و آتش نشانی
 • 2010 مدیر ناحیه ایمنی EPC1 فاز 12 پارس جنوبی
 • August 2008_Feb 2010 مدیر سایت و مدیر ایمنی پروژه PATSA فازهای 7،6و8 پارس جنوبی
 • 2007 مدیر ایمنی و مدیر اداری پروژه نار و کنگان پالایشگاه جم
 • (Phases 1 & 3 KB & KC Refineries)
 • August 2004_March 2005 مدیر ایمنی پروژه شرکت PPK ساخت و ساز فازهای 7،6و8 پارس جنوبی
 • April 2003_August 2004 معاونت ایمنی  شرکت ARP ساخت و ساز فازهای 7،6و8 پارس جنوبی
 • March2001_March2003 شرکت سد و راه مدیر ایمنی پروژه و مدیر اداری استان خوزستان
 • May 1997_December 2000 مدیر ایمنی پروژهای سد سازی استان زنجان ( سدهای تهم، تالوار، گلابر)

تشویق ها:

 • 2004 از فازهای 7،6و8 پارس جنوبی بدلیل 410 روز کار بدون حادثه در فعالیت های کار در ارتفاع
 • 2010 از فازهای 15و 16 پارس جنوبی بدلیل عملکرد و هماهنگی بالا در راندمان تیمی
 • 2011 از شرکت نفت بدلیل نفر برتر ایمنی
 • 2012 از شرکت ایدرو فاز 14 بدلیل نفر برتر ایمنی
 • 2013 از فازهای 24و 22،23 بدلیل هماهنگی تیمی در واحد ایمنی و نفر برتر ایمنی
 • 2017 از فازهای 17و18 پارس جنوبی بدلیل عملکرد مناسب در رویه های ایمنی فرایندی 

سایر فعالیت ها:

 • برگزاری دوره های تخصصی ایمنی در پترو شیمی برزویه از سال 2013 تا 2017
 • سخنران همایش ایمنی در کنفرانس سالن صدا و سیما پیرامون مدیریت بحران در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی سال 1392
 • مدرس مدیریت ایمنی فرایند در پنجمین کنفرانس بین المللی قابلیت اطمینان و ایمنی IRSEC 2018  دانشگاه شیراز
 • عضو افتخاری پنل مدیریت بحران در پنجمین کنفرانس بین المللی قابلیت اطمینان و ایمنی IRSEC 2018 دانشگاه شیراز

 

 رزومه و کاتالوگ  مهندس شهرام غریب (ایمنی)

 تماس با  مهندس شهرام غریب (ایمنی)

 ارسال پیام به  مهندس شهرام غریب (ایمنی)