درباره  مهندس شهرام غریب (ایمنی)

آقای مهندس شهرام غریب کارشناس ارشد مدیریت ایمنی و مدرس و مشاور ایمنی صنایع با 25سال سابقه در حوزه ایمنی صنایع و حضور در صنعت نفت وگاز دارای سوابق کاری زیر می باشند:

 • Sep 2018_Now مدیر آموزش آزادگان شمالی
 • Dec 2017_Augest 2018 سرپرست ایمنی راه اندازی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
 •  2014June_Nov2017 سرپرست شیفت ایمنی فازهای 17و 18 پارس جنوبی
 • 2013 سرپرست ایمنی سایت شرکت POMC فازهای 15 و 16پارس جنوبی       
 • 2012 معاونت ایمنی فازهای 22،23 و 24 پارس جنوبی شرکت پترو سینا آریا
 • 2011 سرپرست ایمنی واحدهای لیفتینگ، ترافیک، تجهیزات و آتش نشانی
 • 2010 مدیر ناحیه ایمنی EPC1 فاز 12 پارس جنوبی
 • August 2008_Feb 2010 مدیر سایت و مدیر ایمنی پروژه PATSA فازهای 7،6و8 پارس جنوبی
 • 2007 مدیر ایمنی و مدیر اداری پروژه نار و کنگان پالایشگاه جم
 • (Phases 1 & 3 KB & KC Refineries)
 • August 2004_March 2005 مدیر ایمنی پروژه شرکت PPK ساخت و ساز فازهای 7،6و8 پارس جنوبی
 • April 2003_August 2004 معاونت ایمنی  شرکت ARP ساخت و ساز فازهای 7،6و8 پارس جنوبی
 • March2001_March2003 شرکت سد و راه مدیر ایمنی پروژه و مدیر اداری استان خوزستان
 • May 1997_December 2000 مدیر ایمنی پروژهای سد سازی استان زنجان ( سدهای تهم، تالوار، گلابر)

تشویق ها:

 • 2004 از فازهای 7،6و8 پارس جنوبی بدلیل 410 روز کار بدون حادثه در فعالیت های کار در ارتفاع
 • 2010 از فازهای 15و 16 پارس جنوبی بدلیل عملکرد و هماهنگی بالا در راندمان تیمی
 • 2011 از شرکت نفت بدلیل نفر برتر ایمنی
 • 2012 از شرکت ایدرو فاز 14 بدلیل نفر برتر ایمنی
 • 2013 از فازهای 24و 22،23 بدلیل هماهنگی تیمی در واحد ایمنی و نفر برتر ایمنی
 • 2017 از فازهای 17و18 پارس جنوبی بدلیل عملکرد مناسب در رویه های ایمنی فرایندی 

سایر فعالیت ها:

 • برگزاری دوره های تخصصی ایمنی در پترو شیمی برزویه از سال 2013 تا 2017
 • سخنران همایش ایمنی در کنفرانس سالن صدا و سیما پیرامون مدیریت بحران در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی سال 1392
 • مدرس مدیریت ایمنی فرایند در پنجمین کنفرانس بین المللی قابلیت اطمینان و ایمنی IRSEC 2018  دانشگاه شیراز
 • عضو افتخاری پنل مدیریت بحران در پنجمین کنفرانس بین المللی قابلیت اطمینان و ایمنی IRSEC 2018 دانشگاه شیراز

 

 تماس با  مهندس شهرام غریب (ایمنی)

 ارسال پیام به  مهندس شهرام غریب (ایمنی)

مهندس شهرام غریب (ایمنی)

 تماس با  مهندس شهرام غریب (ایمنی)

 کلمات کلیدی

مهندس شهرام غریب (ایمنی)
ارتباط با مهندس شهرام غریب (ایمنی)

عنوان باکس

متن باکس