درباره  شرکت ابزار تأمین تکاپو

شرکت ابزار تأمین تکاپو با مجوز رسمی از سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد و خدمات و کالا خود را به مراکز مختلف پرتو نگاری و پرتو درمانی و همچنین مراکز صنعتی مرتبط با پرتو ارائه می نماید. خدمات شرکت: - خدمات دزیمتری - دوره های آموزشی - سرکوبی و حفاظ گذاری مراکز - و... محصولات شرکت: - عینک سربی - روپوش سربی - شیشه سربی - نگاتسکوپ - مارکر رادیولوژی - و...

 ارسال پیام به  شرکت ابزار تأمین تکاپو