درباره  شرکت آشکار پرتو پویا

شرکت آشکار پرتو پویا به عنوان یک مجموعه دانش بنیان در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته با محوریت کاربرد پرتوها فعالیت می نماید. ساخت ژنراتورهای اشعه ایکس پرتوان، اسکنرهای نوری برخط، منابع تغذیه ولتاژ بالا، آشکارسازهای پرتوی، سیستم های رادیوگرافی، حفاظ سازی و شیلدینگ پرتوی و نیز تعمیر و کالیبراسیون سیستم های آنالیز و بازرسی از اقدامات این مجموعه است.

ساخت دستگاه ضدعفونی الکترواپتیکی هوشمند ویرونات با تکیه بر دانش کاربر پرتو در سال 99 و با شروع همه گیری کرونا آغاز گردید و ظرف مدت چند ماه با موفقیت تولید گردید. این دستگاه ضدعفونی که مجوزها و تأییدیه های کامل عملکردی را دارد قادرست تا تمامی ویروس ها، باکتری ها و... را بر روی سطح تجهیزات و وسایل نابود کرده و ضدعفونی را با حداقل میزان 99.99 درصد انجام دهد.

 محصولات  شرکت آشکار پرتو پویا

 ارسال پیام به  شرکت آشکار پرتو پویا

شرکت آشکار پرتو پویا
ارتباط با شرکت آشکار پرتو پویا

عنوان باکس

متن باکس