درباره  مهندس سمیرا باقری

کارشناس ارشد مهندسی آلودگی محیط زیست با محوریت مدلسازی پسماند 

کارشناس اجرایی HSE در شرکت های ذوب و نورد زرفام (فولاد) و کویر سلولز(پوشک)

مشارکت در پروژه شکار ممنوع سازمان حفاظت محیط زیست تبریز

مشارکت در پروژه ارزیابی ریسک معدن بوکسیت خرانق اردکان

مسلط به نرم افزارهای مهندسی محیط زیستی، ARC GIS ،SPSS ، متلب و...

آشنا به پیاده سازی ایزو 45001 و 14001

مسلط به زبان ترکی استانبولی و آشنایی با زبان انگلیسی

 ارسال پیام به  مهندس سمیرا باقری

مهندس سمیرا باقری
سامانه گفتگوی آنلاین با مهندس سمیرا باقری

عنوان باکس

متن باکس