درباره  وحید اله وردی

مدیر HSE کارخانه پارس سهند رادیاتور

دبیر انجمن همیاران سلامت دانشگاه تهران

عضو اصلی انجمن همیاران سلامت و روان

کارشناس HSE شرکت الکتروژن تهران

 ارسال پیام به  وحید اله وردی

وحید اله وردی
ارتباط با وحید اله وردی

عنوان باکس

متن باکس