درباره  شرکت ایمن زیست آزما (ایزاکو)

شرکت ایمن زیست آزما (ایزاکو) به منظور ارائه خدمات مشاوره در کلیه زمینه های مهندسی ايمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زيست تأسیس شد. اين شركت دارای يكی از مجهزترين و پیشرفته ترين آزمايشگاه سنجش آلاينده های محيط كار و محیط زيست است. خدمات شرکت: - خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای: شناسایی، اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی و...، ارائه راهکارهای اجرایی در جهت افزایش سطح ایمنی صنایع مختلف از طریق اجرای Safety/Audit، تجزیه و تحلیل حوادث و ارائه راهکارهای پیشگیرانه، تقویت مراکز اجرایی امور ایمنی و بهداشت صنایع و کمک به تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در صنایع، برگزاری سمینارهای آموزشی و شرکت در دوره ها، مجامع و پروژه های ایمنی و بهداشتی درون و برون سازمانی، کشوری و بین المللی و... - خدمات مهندسی ایمنی - خدمات محیط زیست - استقرار سیستم های مدیریتی

 ارسال پیام به  شرکت ایمن زیست آزما (ایزاکو)

شرکت ایمن زیست آزما (ایزاکو)
ارتباط با شرکت ایمن زیست آزما (ایزاکو)

عنوان باکس

متن باکس