درباره  رضا یاوری

نویسنده کتاب زباله ها چشمک می زنند(نظام آراستگی)

طراح مدل بلوغ HSE

مدرس دوره ای HSE

ممیز و ارزیاب و مشاور سیستم های مدیریتی ایمنی و محیط زیست

 رزومه و کاتالوگ  رضا یاوری

 ارسال پیام به  رضا یاوری