درباره  شرکت بازرگانی سپهرداد شیمی فلاح

عرضه مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی و محیط کشت ها فروش انواع حلال ها و مواد صنعتی فروش مواد شیمیایی مرک (Merck) فروش مواد شیمیایی صنعتی ساسول (Sasol) فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ (Sigma - Aldrich) فروش انواع مواد شیمیایی کمهو (Kumho) فروش مواد شیمیایی فلوکا (Fluka) فروش انواع مواد شیمیایی بی آ اس اف (BASF) فروش مواد شیمیایی کیولب (Quelab)

 ارسال پیام به  شرکت بازرگانی سپهرداد شیمی فلاح

شرکت بازرگانی سپهرداد شیمی فلاح
ارتباط با شرکت بازرگانی سپهرداد شیمی فلاح

عنوان باکس

متن باکس