درباره  دکتر زینب عرفانی (محیط زیست)

خانم دکتر زینب عرفانی مهندس و مشاور سیستم های مدیریت زیست محیطی منطبق بر الگوی سازمان جهانی OGP با بیش از 5 سال سابقه کاری و تجربه تخصصی در مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران، دارای مهارت های برجسته مذاکره و ارتباطات، متبحر در کنترل اندیکاتورهای زیست محیطی از طریق تعیین و تدوین حدود مطلوب شاخص های کاربردی و تعیین راهبرد مناسب طرح ریزی بودجه و توسعه نیروی انسانی می باشند.

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مهندسی محیط زیست گرایش محیط زیست
 • کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب

سوابق شغلی:

 • مشاور سیستم مدیریت زیست محیطی و HSE
  شرکت ایمنی آتش خاموش پارس (تهران) آغاز همکاری از آبان ۱۴۰۰
 • کارشناس محیط زیست مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران (تهران) مهر ۱۳۹۱ - دی ۱۳۹۷
 • کارشناس HSE شرکت مدیریت بهسان HSE (تهران) تیر ۱۳۹۰ - مهر ۱۳۹۱
 • کارشناس محیط زیست وزارت بهداشت (تهران) دی ۱۳۸۲ - شهریور ۱۳۸۳
 • کارشناس HSE شرکت ناب اندیشان (تهران) سال۱۳۹۲ - ۱۳۹۱

دوره ها و گواهینامه ها:

 • مدیریت HSEدر طرح های عمرانی و پروژه های اجرایی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • مدیریت HSE در طرح های عمرانی و پروژه های اجرایی
 • نرم افزار Water Cad دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران واحد آموزشهای عالی
 • نرم افزار Water Gems دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران واحد آموزشهای عالی
 • دوره سيستم های مديريت يكپارچه (IMS) آكادمیTUV
 • اصول گزارش نويسی درHSE مركز آموزش شركت ملی نفت ايران
 • آشنایی باتعاريف و دسته بندی شاخصهای ارزيابی درHSE مركز آموزش شركت ملی نفت ايران
 • تكنيک های ارزيابی ريسک درHSE مركز آموزش شركت ملی نفت ايران
 • كارگاه ارزيابی اثرات زيست محيطی پروژه های نفت، گاز، پتروشيمی مركز آموزش شركت ملی نفت ايران
 • حقوق محيط زيست مركز آموزش شركت ملی نفت ايران
 • فرايند مطالعه و تجزيه تحليلHAZOP مركز آموزش شركت ملی نفت ايران

 ارسال پیام به  دکتر زینب عرفانی (محیط زیست)

ارتباط با دکتر زینب عرفانی (محیط زیست)

عنوان باکس

متن باکس