درباره  شرکت فنی و مهندسی ایمن صنعت نفیس آویژه

شرکت ایمن صنعت نفیس آویژه با برند تجاری  ESNACO در زمینه‌ مهندسی سیستم‌های حفاظت در برابر حریق و همچنین اجرای سیستم‌های ایمنی و آتش‌ نشانی فعالیت دارد. خدمات شرکت: - خدمات مشاوره ای: طراحی و مشاوره سیستم‌های اعلام حریق متعارف و آدرس‌ پذیر بر اساس استاندارد BS، طراحی و مشاوره انواع سیستم‌های اطفاء حریق اتوماتیک آبی (اسپرینکلرها، فایرباکس‌ها و پمپ) بر اساس استانداردهای NFPA، طراحی و مشاوره سیستم‌های اطفاء حریق گازی اتوماتیک بر اساس استانداردهای NFPA، طراحی و مشاوره سیستم‌های هوشمندسازی خانه، انجام محاسبات هیدرولیک سیستم‌های اطفاء حریق آبی و گازی (FM200 ،CO2، هالون‌ها) و... - خدمات مهندسی: تهیه‌ مشخصات کلیه کابل‌ها به‌ ویژه کابل‌های مقاوم در برابر حریق، تأمین تجهیزات اعلام حریق و اطفای حریق هوشمند، فروش تجهیزات ایمنی ساختمان، تهیه و تأمین اگزاست فن های آتش نشانی و... - خدمات اجرایی: اجرا و نصب سیستم‌های اعلام حریق و سناریو نویسی هوشمند، اجرا و نصب سیستم‌های اطفاء حریق اتوماتیک، نصب و راه‌اندازی کلیه سیستم‌های اطفاء حریق fm200، سرویس و نگهداری تجهیزات اعلام حریق و اطفا حریق اتوماتیک و...

 ارسال پیام به  شرکت فنی و مهندسی ایمن صنعت نفیس آویژه

ارتباط با شرکت فنی و مهندسی ایمن صنعت نفیس آویژه

عنوان باکس

متن باکس