درباره  مؤسسه نوآوران تدبیر مهر شیرین

مؤسسه نوآوران تدبیر مهرشیرین فعال در زمینه خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای امید دارد با حمایت شما دوستان عزیز گامی در جهت پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی و ارتقا سطح دانش ایمنی و بهداشت حرفه ای بردارد.
شماره موسسه :09022528815    سایت:http://ntms.blogfa.com   ایمیل :ntms.khz@yahoo.com
لیست خدمات مؤسسه:

1- مشاوره در استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18000-HSE-MS-ISO45001-5S

2-شناسایی خطر و ارزیابی ریسک FMEA-JSA-HAZOP-PHA-CHECKLIST-William Fine

3- برگزاری دوره های حضوری و مجازی آموزشی ایمنی و بهداشت حرفه ای متناسب با شغل و فرآیند

4- برگزاری کارگاه، سمینار ،نمایشگاه، همایش عمومی و تخصصی در محل کار، در محل مؤسسه و به صورت حضوری و مجازی

5-مشاوره در انتخاب و خرید تجهیزات حفاظت فردی

6- HSE-PLAN  جهت ارائه به کارفرما

7-تهیه دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ا ی متناسب با شغل و نوع فرآیند

8-ارائه نرم افزار های مدلسازی PHAST،GEM

9- تشکیل کمیته های الزامی حفاظت فنی و بهداشت کار و ارایه گزارش به اداره کار و مرکز بهداشت

 10- معرفی مسئول ایمنی و کارشناس بهداشت حرفه ای به صورت تمام وقت و پاره وقت مورد تایید اداره کار و مرکز بهداشت

 ارسال پیام به  مؤسسه نوآوران تدبیر مهر شیرین