درباره  شرکت ایمنی زیست، محیط، حریق

مشاوره در زمینه طراحی، اجراء و تامین، تجهیز، نگهداری و خدمات پس از فروش مربوط به سیستمهای اعلان و اطفاء حریق، مشاوره، نظارت و پیمانکاری در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پروژه های عمرانی، همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و اقلام مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاههای تخصصی و غیرتخصصی در داخل و خارج از کشور، دریافت وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط از حوزه های فعالیت این شرکت می باشد

شرکت ایمنی زیست، محیط، حریق
ارتباط با شرکت ایمنی زیست، محیط، حریق

عنوان باکس

متن باکس