درباره  شرکت ایمنی زیست، محیط، حریق

مشاوره در زمینه طراحی، اجراء و تامین، تجهیز، نگهداری و خدمات پس از فروش مربوط به سیستمهای اعلان و اطفاء حریق، مشاوره، نظارت و پیمانکاری در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پروژه های عمرانی، همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و اقلام مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاههای تخصصی و غیرتخصصی در داخل و خارج از کشور، دریافت وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط از حوزه های فعالیت این شرکت می باشد