درباره  شرکت ایمن طیف اسپادانا

شرکت ایمن طیف اسپادانا با استفاده از دانش روز و بهره گیری از متخصصین مجرب و مشاورین مجاز مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و کارشناسان کار آزموده و بر اساس آخرین دستورالعمل ها و آیین نامه های حفاظتی و همچنین استانداردهای معتبر بین المللی، آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه تست و بازرسی فنی انواع جرثقیل و صدور certificate، تست و بازرسی فنی انواع مخازن تحت فشار و صدور certificate، تست و بازرسی فنی انواع بویلر در ابعاد و انواع مختلف و صدور certificate، تست و بازرسی فنی انواع چاه ارت و مقاومت سنجی و صدور certificate، خدمات ایمنی و آتش نشانی، ایمن سازی محیط کار، پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی می باشد.

 تماس با  شرکت ایمن طیف اسپادانا

 ارسال پیام به  شرکت ایمن طیف اسپادانا