درباره  شرکت ایمن طیف اسپادانا

شرکت ایمن طیف اسپادانا با استفاده از دانش روز و بهره گیری از متخصصین مجرب و مشاورین مجاز مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و کارشناسان کار آزموده و بر اساس آخرین دستورالعمل ها و آیین نامه های حفاظتی و همچنین استانداردهای معتبر بین المللی، آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه تست و بازرسی فنی انواع جرثقیل و صدور certificate، تست و بازرسی فنی انواع مخازن تحت فشار و صدور certificate، تست و بازرسی فنی انواع بویلر در ابعاد و انواع مختلف و صدور certificate، تست و بازرسی فنی انواع چاه ارت و مقاومت سنجی و صدور certificate، خدمات ایمنی و آتش نشانی، ایمن سازی محیط کار، پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی می باشد.

 تماس با  شرکت ایمن طیف اسپادانا

 ارسال پیام به  شرکت ایمن طیف اسپادانا

شرکت ایمن طیف اسپادانا
ارتباط با شرکت ایمن طیف اسپادانا

عنوان باکس

متن باکس