درباره  مهندس محمد جلیلی (HSE)

آقای مهندس محمد جلیلی در زمینه های زیر تخصص و فعالیت دارند: 

 1. روشهای مدیریت ایمنی در موارد مختلف اعم از سیستم برق و اطفاء حریق و آتشنشانی و ...
 2. برگزاری و اجرای دوره های ایمنی اعم از تخصصی و عمومی 
 3. مباحث تونل، سدسازی
 4. برگزاری مانورهای ایمنی، آتشنشانی و  امداد و نجات و ..
 5. کنترل انفجارات و ایمنی مواد ناریه
 6. انجام ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات
 7. انجام ممیزی و بازرسیهای سلامت،ایمنی و بهداشت
 8. ایمنی کار درارتفاع
 9. ایمنی قالبهای هیدرولیک
 10. انجام معاینات ادواری کارکنان
 11. سلامت روان کارکنان
 12. ارگونومی مشاغل مختلف کارگاهی
 13. ایمنی تولید  سگمنت
 14. ایمنی سازه های بتنی
 15. ایمنی انحراف ترافیک
 16. شناسایی عوامل زیان آورمحیط کار و انجام ارزیابی
 17. ایمنی نصب وساخت قطعات سگمنت عرشه پل
 18. ایمنی رادیوگرافی صنعتی

 رزومه و کاتالوگ  مهندس محمد جلیلی (HSE)

 ارسال پیام به  مهندس محمد جلیلی (HSE)

مهندس محمد جلیلی (HSE)
ارتباط با مهندس محمد جلیلی (HSE)

عنوان باکس

متن باکس