درباره  شرکت مهندسی سالم صنعت بختیاری (سیبک)

خدمات شرکت مهندسی سالم صنعت بختیاری (سیبک):

  • مشاور رسمی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار کشور
  • تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مسئولین ایمنی
  • پروانه آموزش از وزارت کار در زمینه آموزش های ایمنی و تأیید صلاحیت پیمانکاران
  • پروانه مشاوره از وزارت کار در زمینه ایمنی برق، اعلام و اطفای حریق، جرثقیل و بالابر، دیگ های تحت فشار و ... .
  • مجری دوره های آموزش HSE در استان بوشهر و پارس جنوبی
  • دارای سابقه همکاری با شرکت های پتروپارس، POMC، تأسیسات دریایی و ... شرکت های بسیاری فعال در نفت و گاز
  • تأمین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و بهداشت حرفه ای
  • مدیریت پروژه و تأمین نیروی انسانی
  • ارت سنجی و تأسیس و گواهی نمودن سیستم های ارت

 تماس با  شرکت مهندسی سالم صنعت بختیاری (سیبک)

 ارسال پیام به  شرکت مهندسی سالم صنعت بختیاری (سیبک)

شرکت مهندسی سالم صنعت بختیاری (سیبک)
ارتباط با شرکت مهندسی سالم صنعت بختیاری (سیبک)

عنوان باکس

متن باکس