درباره  شرکت نوآوران نیک اندیش تیدا

شرکت نوآوران نیک‌اندیش تیدا با تکیه بر توانمندی نیروهای متخصص و تجارب ارزشمند در راستای فعالیت‌های دانش‌بنیان در مرکز رشد و نوآوری واحد علوم و تحقیقات، خدمات مهندسی در بخش محیط زیست و حوزه های مرتبط ارائه می‌نماید.

اعضای شرکت از افراد متخصص و حرفه‌ای در حوزه‌های تخصصی تشکیل شده و از حضور جناب آقای دکتر سیدمسعود منوری عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات و از بزرگان علوم محیط‌زیست کشور بهره برده می شود.

خدمات مهندسی شرکت در حوزه های ذیل می باشد:

 • مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی (EIA)
 • مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی، بهداشتی و محیط‌زیستی (ESHIA)
 • مطالعات برنامه مدیریت محیط زیست (EMP)
 • تهیه طرح توجیهی محیط‌زیست
 • مطالعات ارزیابی استراتژیک (SEA)
 • مطالعات ارزیابی چرخه حیات (LCA)
 • مطالعات ارزیابی ریسک
 • مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک
 • تهیه گزارش نظارت بر حسن اجرای تعهدات مجریان طرح های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی
 • نظارت، کنترل، پایش، بازرسی و ممیزی محیط‌زیست
 • مدلسازی آلودگی آب با نرم افزارهای: MODFLOW, CORMIX, MIKE, Qual2KW & …
 • مدلسازی آلودگی هوا با نرم افزارهای: AERMOD, CALPUFF & …
 • مدلسازی آلودگی صوت با نرم افزارهای INoise, SOUND PLAN & …
 • شناسایی آلودگی خاک
 • شناسایی، بررسی و رفع آلودگی‌های محیط‌زیست
 • حفاظت و بهسازی محیط‌زیست
 • آمایش سرزمین
 • مشاوره در راستای صنعت سبز
 • ارائه انواع دستورالعمل‌ها، راهنما، کتب و اطلس‌های محیط زیست
 • مطالعات اکولوژیک
 • مطالعات حقابه محیط‌زیستی
 • مطالعات مربوط به تنوع زیستی، مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست و مناطق شکارممنوع
 • مکان یابي انواع سایت دفن پسماند
 • تکمیل فرم ها
 • عملیات اجرایی مدیریت پسماند
 • مطالعات طرح جامع پسماند
 • اجرای برنامه مدیریت پسماند
 • طراحي، مهندسي، نقشه برداري و نقشه کشي و نظارت بر اجراي محل دفن انواع پسماند
 • مطالعات هواشناسی
 • مطالعات زمین‌شناسی
 • مطالعات خاکشناسی
 • مطالعات منابع آب
 • مطالعات توسعه پایدار
 • مطالعات طرح توجیهی
 • مکان‌یابی
 • مطالعات پیش امکان‌سنجی
 • مطالعات امکان‌سنجی
 • مطالعات مکان‌محور
 • خدمات نرم‌افزاری GIS & RS
 • مدیریت کربن

 ارسال پیام به  شرکت نوآوران نیک اندیش تیدا

شرکت نوآوران نیک اندیش تیدا
ارتباط با شرکت نوآوران نیک اندیش تیدا

عنوان باکس

متن باکس