درباره  مهندس علیرضا امیری ده چشمه

کارشناس مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، فعال در حوزه آموزش مباحث ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و آماده همکاری با کلیه شرکت ها در سراسر کشور

 

 

 

 

 تماس با  مهندس علیرضا امیری ده چشمه

 ارسال پیام به  مهندس علیرضا امیری ده چشمه

مهندس علیرضا امیری ده چشمه
ارتباط با مهندس علیرضا امیری ده چشمه

عنوان باکس

متن باکس