درباره  شرکت پشتیبان سمای آویژه

به نام خدا                                                             

شرکت پشتیبان سمای آویژه (شماره ثبت 14543) دارای گواهینامه آزمایشگاه معتمد کشوری از سازمان حفاظت محیط زیست به کد (40-0008-0635) با همکاری گروهی از متخصصین مجرب در زمینه پروژه های محیط زیستی بر پایه استاندارد های بین المللی و سازمان حفاظت محیط زیست کشور فعالیت می کند.

 

حوزه فعالیت اجرایی

1- سنجش آلاینده های هوا مشتمل بر ذرات و گازهای آلاینده دودکش صنایع در قالب طرح خود اظهاری، ISO 14001 و ...

2- سنجش آلودگی صوتی محیط

3- طراحی و اجرای سیستم های کنترل آلودگی هوا

4- برگزاری دوره های آموزشی و انجام مشاوره در زمینه های مدیریت و مهندسی محیط زیست، بهداشت و ایمنی صنعتی

 ارسال پیام به  شرکت پشتیبان سمای آویژه

ارتباط با شرکت پشتیبان سمای آویژه

عنوان باکس

متن باکس