درباره  اسماعیل بهرامی

کارشناس ایمنی پتروشیمی دهلران در حوزه پایپینگ می باشم

 ارسال پیام به  اسماعیل بهرامی