درباره  شرکت ژرفاب زیست

شرکت ژرفاب زیست در سال 1383 و با هدف بهینه سازی آبهای صنعتی و ساخت دستگاههای تصفیه آب، فعالیت خود را آعاز نمود.

این شرکت جهت کاهش هزینه های مواد شیمیایی مصرفی در صنایع مختلف موفق به تولید مواد شیمیایی ضد رسوب و خوردگی مختص دیگهای بخار، برجهای خنک کننده و دستگاههای اسمز معکوس شده است.

  • دستگاههای اسمز معکوس: انواع آنتی اسکالانت قلیایی و اسیدی مواد شیمیایی شوینده ممبران انواع اسید و قلیا
  • دیگهای بخار: انواع بازدارنده رسوب و خوردگی، حذف کنند اکسیژن محلول، انواع آمینهای ضد خوردگی آب کندانس، دیسپرسانت، دیسکلر و.....
  • برجهای خنک کننده: بازدارندهای رسوب و خوردگی بر پایه زینک فسفونیت، ارگانیک، پلیمر، کوپلیمر، ترپلیمر، انواع بایوساید، انواع دیسپرسانت برای سیستمهای باز و بسته
  • آزمایشگاه تخصصی آب
  • بازدیدهای دوره ای

 ارسال پیام به  شرکت ژرفاب زیست

شرکت ژرفاب زیست
ارتباط با شرکت ژرفاب زیست

عنوان باکس

متن باکس