معرفی رشته مهندسی سیستم های محیط زیست، مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی سیستم های محیط زیست

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی سیستم های محیط زیست

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های محیط زیست از رشته های جدید محسوب می‌شود که دارای دو بعد مهندسی سیستم و مهندسی محیط زیست می باشد. مهندسی سیستم، شاخه‌ای از مهندسی است که با وجود سیستم‌های پیچیده و بزرگ پیشرفت نموده است. مهندسی سیستم های محیط زیست با ترکیب شاخه مهندسی سیستم با مهندسی محیط زیست در راستای ارائه تدابیر و راهکارهایی برای مدیریت اجزاء محیط زیست، صنعت و اجتماع در جهت رسیدن به توسعه پایدار می باشد. دانش آموختگان رشته‌های مختلف به خصوص رشته های مهندسی از قبیل مهندسی صنایع مکانیک و عمران که علاقمند به ادامه تحصیل در تخصص محیط زیست باشند، فرصت مناسبی برای ادامه تحصیل در این رشته می یابند. این رشته مجموعه آموزشی- پژوهشی و کاربردی است که برای سیستم های مختلف ملاحظات محیط زیست را به صورت توأمان با بهره گیری از دروس نظری و عملی جهت افزایش اطلاعات و توانایی‌های دانشجویان مربوطه و ایجاد زمینه کافی برای درک کارشناسی آنها از سیستم های طبیعی و مصنوعی و ارتباط آنها با محیط زیست عرضه می دارد.

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های محیط زیست جهت تربیت دانشجویانی طراحی شده است که با مهارت های لازم بتوانند بعد از فارغ التحصیلی تصمیمات محیط زیستی را در زمینه سیستم مربوطه به‌ خوبی اتخاذ نمایند و این برتری را در زمینه های صنعتی و محیط زیست به اجرا درآورند.

به منظور تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای بند ۱۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم و بند یک، اصل چهل و سوم قانون اساسی مبنی بر تأمین و مدیریت بهداشت، محیط زیست و پی ریزی اقتصاد صحیح در زمینه بهداشت و ایمنی، لزوم تأمین آب آشامیدنی بهداشتی، دفع یا تصفیه مواد زائد جامد، مایع و کنترل آلودگی هوا و صدا برای ایجاد محیطی سالم و بهداشتی، تربیت کارشناسان فنی و مدیران آگاه و متخصص در زمینه مهندسی سیستم‌های محیط زیست به ویژه در محیط های صنعتی و طبیعی از ضروریات اساسی محسوب می گردد.

 

دروس تخصصی رشته

تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های محیط زیست،  ۳۲ واحد است، که شامل: دروس تخصصی ۲۰ واحد، دروس اختیاری ۶ واحد، و پایان نامه ۶ واحد.

دروس تخصصی این رشته عبارتند از: اکولوژی صنعتی، ارزیابی اثرات زیست محیطی، مبانی مدلسازی در محیط زیست، ارزیابی و مدیریت ریسک در محیط زیست، مدیریت سیستم های محیط زیست، سیستم های خبره و کاربرد آنها و شناخت و کنترل آلودگی ها

بازار کار و آینده شغلی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مجموعه‌های صنعتی دولتی و غیردولتی، مهندسین مشاور و پیمانکار، سیستم های شهری و صنعتی، روستایی و مراکز علمی و آموزشی به خدمات ارزشمند خود بپردازند. با نگرش سیستمی و مهندسی که این دانشجویان پیدا می‌کنند، می توانند به عنوان نیروهای توانا در هسته های محیط زیست و ایمنی مراکز مختلف فعالیت داشته باشند و فعالیت این نیروها در این هسته ها در شرکت‌های خصوصی و صنعتی متجلی خواهد شد.

نظرات و پیشنهادات