درباره  راگا پارس دقت آزما

شرکت راگا پارس دقت آزما طراحی، تولید و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی فنی و مهندسی را برعهده دارد.
تولیدات شرکت راگا پارس دقت آزما به بیش از 150 محصول در حوزه های مهندسی مانند محیط زیست، ترمودینامیک، سیالات، انتقال حرارت و ... می رسد.
از آن جمله می توان به دستگاه بمب کالریمتر که کاربرد در آزمایشگاه دانشکده های بهداشت داشته و همچنین به دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه های محیط زیست اشاره نمود.
مدیران شرکت راگا پارس دقت آزما با تجربه بیش از 15 سال فعالیت در زمینه تولید، آمادگی ساخت و تعمیر هر نوع دستگاههای آزمایشگاهی را دارند.

 تماس با  راگا پارس دقت آزما

 ارسال پیام به  راگا پارس دقت آزما

راگا پارس دقت آزما
ارتباط با راگا پارس دقت آزما

عنوان باکس

متن باکس