درباره  کلینیک صنعتی ریسک

کلینیک صنعتی ریسک دانشگاه علم وصنعت ایران در سال 1401 با هدف ایجاد مرکزی جهت مراجعه صنایع به منظور شناسایی ریسک ها ، تشخیص آسیب ها و پیامد ها و ارائه راهکار رفع ریسک و مصون سازی آن ها و آماده سازی مدیریت بحران و اقدامات اضطراری تاسیس شده است.

کلینیک صنعتی ایران دارای بخش های ذیل می باشد:

ارتباطات: تشریح انواع ریسک ها بویژه تهدیدات نوین و پیامدهای آنها اعم از آسیب های فنی و خسارات اقتصادی محتمل

شرح حال: آشنایی با پیامدها و آسیب های بوقوع پیوسته در صنعت و تدوین سناریوهای احتمالاتی آسیب و پیش بینی مراحل مورد نیاز در به منظور رفع رفع اختلال و مصون سازی و آماده سازی صنعت

بررسی و بازدید: بازدید از دارایی‌ها، فرآیندها و خدمات صنعت و مصاحبه با منابع انسانی (مدیران، کارشناسان و کارگران)

آزمایش: انجام آزمایش‌های مورد نیاز برای تشخیص تهدید بوقوع پیوسته

تشخیص و تدقیق: بررسی نتایج آزمایش و تطبیق با دارایی‌ها و فرآیندهای صنعت و تشکیل کارگروه متخصصین صنعتی، دانشگاهی و افراد خبره برای تعیین تهدید و مخاطره بوقوع پیوسته

پاسخ اضطراری: ارائه چارچوب و اولویت‌های اقدامات اضطراری به منظور حذف ریسک، پیامد و تهدید و در صورت نیاز استفاده از گروه-های اجرایی کلینیک

آمادهسازی: ایجاد آمادگی در صنعت به منظور مقابله با تکرار احتمالی تهدید و مخاطره و جلوگیری از خسارات

مصونسازی: انجام اقدامات پیشگیرانه و مقاوم‌سازی دارایی‌ها و فعالیت‌های تداوم کسب و کار به منظور تداوم تولید محصول و خدمات حتی در مواقع تهدید و بحران

مانورهای تمرینی: تدوین سناریوهای انجام رزمایش، آموزش و فرهنگ‌سازی منایع انسانی، برگزاری رزمایش و تعیین نقاط ضعف و قوت

مشاوره مدیریت ریسک: پایش پیوسته مخاطرات، تهدیدات، پیامدها و آسیب‌پذیری‌ها برای انجام اقدامات اضطراری به موقوع و تغییر رویکردهای مصون‌سازی با توجه به نو و تلفیقی شدن تهدید

حوزه فعالیت:                                   

خدمات مشاوره

 • شناسایی و اندازه گیری ریسک
 • مصون سازی و کاهش ریسک
 • بهینه سازی ریسک محور سیستم
 • پاسخ اضطراری
 • مدیریت ریسک
 • فرهنگ سازی مدیریت ریسک
 • توسعه مدیریت ریسک

آکادمی کلینیک صنعتی ریسک

 • مدرسه HSE
 • مدرسه مبانی مدیریت ریسک
 • مدرسه مدیریت ریسک در پروژه‌، صنعت، کسب و کارها
 • مدرسه مدیریت حوادث و شرایط اضطراری
 • مدرسه تاب‌آوری و پدافند غیرعامل
 • مدرسه حفاظت فیزیکی و امنیت
 • مدرسه ایمنی زیستی، حریق، شیمیایی، سایبری، الکترونیکی
 • مدرسه الزامات ریسک و پدافند غیرعامل ویژه دستگاه ها
 • مدرسه مصون سازی و مدیریت بحران در برابر مخاطرات و تهدیدات

 

 ارسال پیام به  کلینیک صنعتی ریسک

کلینیک صنعتی ریسک
ارتباط با کلینیک صنعتی ریسک

عنوان باکس

متن باکس