درباره  دکتر سید علیرضا علوی طبری (مدیریت پسماند پزشکی)

سطح تحصیلات:

 • کارشناسی شیمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
 • دکتری تخصصی شیمی آلی

سوابق کاری:

 • فعالیت در شرکت حفاری شمال واحد سیالات از تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۳تا آذر ماه ۱۳۹۹
 • فعالیت در سکوهای حفاری نفت و گاز امیرکبیر ، سحر ۱، سحر ۲، سینا ۱
 • مدیرعامل و رئیس هيئت مدیره شرکت اندیشه سبز سرزمین طبرستان به عنوان اولین شرکت مدیریت پسماند پزشکی ویژه در مرکز استان مازندران بامجوز معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران

مهارت ها:

 •  اخذ گواهی نامه ثبت اختراع از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 •  گذراندن دوره کامل Basics , Structure and Documentation of Quality Management System in Laboratories in Accordance With: ISO/IEC17025:2005 و اخذ مدرک از AGS
 •  اجرای طرح پژوهشی تهیه نانو لوله کربنی چند دیواره (MV-CNT) اصلاح شده با لیگاند دی تیو اکسامید جهت حذف یون های جیوه از محیط های آبی، دردانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
 • شرکت در کارگاه آموزشی GC-MS
 •  شرکت در دوره آموزشی آشنایی با دستگاه جذب اتمی (AA).
 •  مسئول دانشجویی برگزاری اولین سمینار منطقه ای شیمی و نانوتکنولوژیدانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر تحت نظر انجمن های علمی،ادبی وهنری
 •  گذراندن کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار مهندسی MATLAB
 •  گذراندن کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار SPSS
 • شرکت در کارگاه آموزشی جستجو در اینترنت
 • شرکت در دوره آموزشی مقاله نویسی در شیمی و مهندسی شیمی
 • گذراندن کارگاه آموزشی کارآفرینی
 • گذراندن 240 ساعت دوره کارآموزی شرکت مدیریت تولید برق نکا
 • گذراندن کارگاه آموزشی کاربرد آمار در علوم 1 به مدت 24 ساعت
 • گذراندن کارگاه آموزشی آشنایی با مقالات ISI
 • گذراندن کارگاه آموزشی مقاله نویسی انگلیسی
 • گذراندن کارگاه آموزشی ارائه مقاله
 • اخذ گواهينامه دوره آموزشی طرح هاي نمونه برداري و پذيرش در كنترل كيفيتاز اداره کل استاندارد استان مازندران.
 • شرکت در کارگاه آشنایی با اصول نانوسکوپی AFM در معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
 • گذراندن دوره (VT) بازرسی چشمی جوش و اخذ گواهینامه ASNT
 • شرکت در کارگاه STM در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مازندران
 • مقالات:
 • ارائه مقالهRemoval of Orange 16 from Aqueous Solutions by Polyaniline/Silica Nanocomposite در اولین سمینار بین المللینانودانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
 • ارائه مقاله Equilibrium, Kinetic and Thermodynamic Studies for the Adsorption of Reactive Red 120 from Aqueous Solution Using Polyaniline/Silica Nanocomposite در اولین سمینار بین المللینانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
 • ارائه مقاله Using polypyrrole/ silica nanocomposite for removal of Reactiv red 198 from aqueous media در سمینار منطقهای شیمی ونانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
 • ارائه مقاله Preparation of polyanilile/ silica nanocomposite for removal of dye from textile waste water در سمینار منطقهای شیمی ونانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
 • ارائه مقاله nano particels and removal dye from aqueous solution Synthesis of SiO2 در همایش داخلی علوم ، فنی ومهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.
 • مقاله ISI با موضوع: تهیه نانو لوله کربنی چند دیواره (MV-CNT) اصلاح شدهبا لیگاند دی تیو اکسامید جهت حذف یون های جیوه از محیط های آبی
 • مقاله ISI با موضوع: An amplified platform nanostructure sensor for the analysis of epirubicin in the presence of topotecan as two important chemotherapy drugs for breast cancer therapy درمجله New journal of chemistry
 • مقاله ISI با موضوع: Simultaneous determination of doxorubicin and dasatinib as two breast anticancer drugs uses an amplified sensor with ionic liquid and ZnO nanoparticle در مجله Journal of electroanalytical chemistry 
 • ارائه مقاله: Voltammetric analysis of epirubicin in biological and pharmaceutical samples using nanostructure sensor درسیزدهمین سمینار ملی سالانه الکتروشیمی ایران
 • ارائه مقاله: Electrochemical determination of doxorubicin in pharmaceutical samples using nanostructure sensor درسیزدهمین سمینار ملی سالانه الکتروشیمی ایران

 ارسال پیام به  دکتر سید علیرضا علوی طبری (مدیریت پسماند پزشکی)

دکتر سید علیرضا علوی طبری (مدیریت پسماند پزشکی)

 کلمات کلیدی

دکتر سید علیرضا علوی طبری (مدیریت پسماند پزشکی)
سامانه گفتگوی آنلاین با دکتر سید علیرضا علوی طبری (مدیریت پسماند پزشکی)

عنوان باکس

متن باکس