درباره  شرکت آزما اکسیر پژوه

شرکت آزما اکسیر پژوه یکی از شرکت های فعال در واحد رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که با هدف فعالیت در حوزه بیوتکنولوژی، ژنتیک، نانوبیوتکنولوژی، زیست شناسی سلولی و مولکولی توسط گروهی از متخصصان با تحصیلات عالی در این زمینه، از نیمه اول سال ۹2 فعالیت خود را آغاز کرده است.آزما اکسیر پژوه به عنوان آزمایشگاه مجاز غذا و دارو و همچنین آزمایشگاه معتمد اداره استاندارد در زمینه تقلبات غذایی و محصولات تراریخته فعالیت دارد و آزمون های مانند بررسی منشاء حیوانی یا گیاهی و تشخیص درصد تقلبات در انواع مواد غذایی مانند گوشت های چرخ کرده، ادویه جات، سوسیس و کالباس، همبرگر، ژلاتین و … برای فروشگاه ها و مرکز وابسته به ارگانها خصوصی و دولتی در شرکت آزما اکسیر پژوه انجام می گردد.

شرکت آزما اکسیر پژوه

 کلمات کلیدی

شرکت آزما اکسیر پژوه
ارتباط با شرکت آزما اکسیر پژوه

عنوان باکس

متن باکس