درباره  مهندس مرتضی ناصری نژاد

سوابق تحصیلی :

 • فوق دیپلم، کاردان فنی صنایع، گرایش ایمنی صنعتی، سال 1380، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست (حفاظت و بهداشت کار)
 • کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه ای، سال 1383، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست (حفاظت و بهداشت کار)
 • (پروژه پایان نامه: طراحی و محاسبه سیستم تهویه ترقیقی جهت جلوگیری از انفجار بخارات استون و ایزوپروپانول واحد دراژه داروسازی)
 • کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه ای، سال 1386، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه بهداشت حرفه ای و محیط
  (پایان نامه: طراحی سیستم تهویه مکشی موضعی جهت کنترل انتشار ذرات پی وی سی در واحد بسته بندی صنایع پتروشیمی)
 • تخصص : تهویه صنعتی / کنترل آلاینده های محیط کار
  - طراحی و محاسبات سیستمهای تهویه موضعی (Local Exhaust Ventilation)
  - طراحی و محاسبات سیستمهای تهویه ترقیقی (General Dilution Ventilation)
  - طراحی و محاسبات سیستم تهویه تأمین هوای جایگزین (Make-up Air Ventilation)
 • گواهینامه های علمی و فنی (پروانه صلاحیت و تأیید مشاورحفاظت فنی و خدمات ایمنی)
  - طراحی، مشاوره و ارزیابی سیستم های تهویه صنعتی
  - بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی
  - آموزش عمومی ایمنی کار
  - عضو انجمن متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا

 • تألیف کتاب
  تهویه موضعی - راهنمای ارزیابی و کنترل مواجهه با آلاینده های هوابرد محیط کار، انتشارات یزدا، 1401
 • تجارب اجرایی
  - طراحی و نظارت سیستم تهویه مکشی موضعی برای کارگاه سنگ زنی، تهران
  - طراحی و اجرای سیستم تهویه مکشی موضعی برای کارگاه فیلامنت رزینی، تهران
  - طراحی و اجرای سیستم های تهویه مکشی موضعی برای حوضچه های پوشش قلع-سرب، ساوه
  - طراحی سیستم تهویه مکشی موضعی برای خطوط واحد بسته بندی پی وی سی، ماهشهر
  - طراحی سیستم های تهویه مکشی موضعی برای دستگاه های دایکاست ریخته گری، ساوه
  - طراحی سیستم های تهویه تأمین هوا و تهویه مکشی اضطراری برای آزمایشگاه های تخصصی شیمی، کرج
  - طراحی و اجرای سیستم گردش هوای کوره پخت رنگ، تهران
  - ارزیابی عملکرد هواکشهای سانتریفیوژ و سیستمهای تهویه صنعتی سالنهای ریخته گری چدن، تاکستان
  - طراحی و اجرای سیستم ترکیبی تهویه مکشی و گردش هوای اتاقک نقاشی و پخت رنگ اتومبیل، تهران
  - طراحی و اجرای سیستم تهویه مکشی جهت دستگاه های برچسب زن و برش چوب ، تهران
  - طراحی و اجرای هود پاشش رنگ پودری و سیکلونهای بازیافت رنگ بهمراه سیستم گردش هوای کوره پخت رنگ، ارمنستان
  - طراحی و اجرای سیستم تهویه موضعی متحرک جوشکاری، تهران
  - طراحی و اجرای هود پاشش رنگ پودری و سیکلونهای بازیافت رنگ بهمراه سیستم گردش هوای کوره پخت رنگ، نور
  - طراحی 6 دستگاه سیستم تهویه موضعی برای آلاینده های ذرات، میست، گازها و بخارات فرآیند تولید، کرج
  - اجرای سیستم تهویه موضعی جمع آوری ذرات فرآیند تولید، کرج
  - طراحی و اجرای تهویه موضعی کابین پاشش رنگ پودری و سیکلونهای بازیافت رنگ، تهران
  - طراحی و اجرای کابین پاشش رنگ پودری و سیکلونهای بازیافت رنگ بهمراه سیستم گردش هوای کوره پخت رنگ، تهران
  - طراحی و اجرای تهویه موضعی کابین پاشش رنگ پودری و سیکلونهای بازیافت رنگ، تبریز
  - نظارت بر طراحی و اجرای 10دستگاه سیستم تهویه موضعی خطوط ذخیره سازی و انتقال پودر گوگرد، کنگان

 تماس با  مهندس مرتضی ناصری نژاد

 ارسال پیام به  مهندس مرتضی ناصری نژاد