درباره  مهندس مرتضی ناصری نژاد

سوابق تحصیلی :

 • فوق دیپلم، کاردان فنی صنایع، گرایش ایمنی صنعتی، سال 1380، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست (حفاظت و بهداشت کار)
 • کارشناسی، مهندسی بهداشت حرفه ای، سال 1383، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست (حفاظت و بهداشت کار)
 • (پروژه پایان نامه: طراحی و محاسبه سیستم تهویه ترقیقی جهت جلوگیری از انفجار بخارات استون و ایزوپروپانول واحد دراژه داروسازی)
 • کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه ای، سال 1386، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه بهداشت حرفه ای و محیط
  (پایان نامه: طراحی سیستم تهویه مکشی موضعی جهت کنترل انتشار ذرات پی وی سی در واحد بسته بندی صنایع پتروشیمی)
 • تخصص : تهویه صنعتی / کنترل آلاینده های محیط کار
  - طراحی و محاسبات سیستمهای تهویه موضعی (Local Exhaust Ventilation)
  - طراحی و محاسبات سیستمهای تهویه ترقیقی (General Dilution Ventilation)
  - طراحی و محاسبات سیستم تهویه تأمین هوای جایگزین (Make-up Air Ventilation)
 • گواهینامه های علمی و فنی (پروانه صلاحیت و تأیید مشاورحفاظت فنی و خدمات ایمنی)
  - طراحی، مشاوره و ارزیابی سیستم های تهویه صنعتی
  - بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی
  - آموزش عمومی ایمنی کار
  - عضو انجمن متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا

 • تألیف کتاب
  تهویه موضعی - راهنمای ارزیابی و کنترل مواجهه با آلاینده های هوابرد محیط کار، انتشارات یزدا، 1401
 • تجارب اجرایی
  - طراحی و نظارت سیستم تهویه مکشی موضعی برای کارگاه سنگ زنی، تهران
  - طراحی و اجرای سیستم تهویه مکشی موضعی برای کارگاه فیلامنت رزینی، تهران
  - طراحی و اجرای سیستم های تهویه مکشی موضعی برای حوضچه های پوشش قلع-سرب، ساوه
  - طراحی سیستم تهویه مکشی موضعی برای خطوط واحد بسته بندی پی وی سی، ماهشهر
  - طراحی سیستم های تهویه مکشی موضعی برای دستگاه های دایکاست ریخته گری، ساوه
  - طراحی سیستم های تهویه تأمین هوا و تهویه مکشی اضطراری برای آزمایشگاه های تخصصی شیمی، کرج
  - طراحی و اجرای سیستم گردش هوای کوره پخت رنگ، تهران
  - ارزیابی عملکرد هواکشهای سانتریفیوژ و سیستمهای تهویه صنعتی سالنهای ریخته گری چدن، تاکستان
  - طراحی و اجرای سیستم ترکیبی تهویه مکشی و گردش هوای اتاقک نقاشی و پخت رنگ اتومبیل، تهران
  - طراحی و اجرای سیستم تهویه مکشی جهت دستگاه های برچسب زن و برش چوب ، تهران
  - طراحی و اجرای هود پاشش رنگ پودری و سیکلونهای بازیافت رنگ بهمراه سیستم گردش هوای کوره پخت رنگ، ارمنستان
  - طراحی و اجرای سیستم تهویه موضعی متحرک جوشکاری، تهران
  - طراحی و اجرای هود پاشش رنگ پودری و سیکلونهای بازیافت رنگ بهمراه سیستم گردش هوای کوره پخت رنگ، نور
  - طراحی 6 دستگاه سیستم تهویه موضعی برای آلاینده های ذرات، میست، گازها و بخارات فرآیند تولید، کرج
  - اجرای سیستم تهویه موضعی جمع آوری ذرات فرآیند تولید، کرج
  - طراحی و اجرای تهویه موضعی کابین پاشش رنگ پودری و سیکلونهای بازیافت رنگ، تهران
  - طراحی و اجرای کابین پاشش رنگ پودری و سیکلونهای بازیافت رنگ بهمراه سیستم گردش هوای کوره پخت رنگ، تهران
  - طراحی و اجرای تهویه موضعی کابین پاشش رنگ پودری و سیکلونهای بازیافت رنگ، تبریز
  - نظارت بر طراحی و اجرای 10دستگاه سیستم تهویه موضعی خطوط ذخیره سازی و انتقال پودر گوگرد، کنگان

 رزومه و کاتالوگ  مهندس مرتضی ناصری نژاد

 تماس با  مهندس مرتضی ناصری نژاد

 ارسال پیام به  مهندس مرتضی ناصری نژاد

مهندس مرتضی ناصری نژاد
ارتباط با مهندس مرتضی ناصری نژاد

عنوان باکس

متن باکس