آموزش ریگری و ایمنی باربرداری

آموزش ریگری و ایمنی باربرداری

مدرس: مهندس ناصر ملکی: کارشناسی ارشد مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، مدیر ایمنی کارخانه میراب (تولید کننده شیرآلات صنعتی)

نظرات و پیشنهادات

حامیان