حامیان


HSE (اچ اس ای) مخفف 3 کلمه بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد. سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یکی از ابزارهای مدیریتی مفید برای کنترل و بهبود فعالیت های حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست صنایع، معادن و شرکت های مختلف به ویژه برای برنامه های توسعه ای می باشد. ما در نمایشگاه مجازی باماHSE در راستای استقرار سیستم مدیریت HSE در صنایع، معادن و سازمان های مختلف و ارتقای فرهنگ HSE ، دوره های های آموزشیHSE  در حیطه های مختلف ایمنی، بهداشت و محیط زیست و به ویژه مدیریت HSE را بصورت غالباً رایگان برگزار می نماییم.

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) با ایجاد یک بستر خلاق، سیستماتیک و نگرشی نوآورانه در راستای ارتقای سلامت انسان ها و حفظ محیط زیست و توسعه پایدار، به صورت یکپارچه به دنبال به حداقل رساندن اثرات مطلوب بر سلامت انسان ها و محیط زیست می باشد. سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) شامل مجموعه ای از فعالیت ها و راهکارهای کنترلی مدیریتی، مهندسی و اجرایی می باشد که به حفاظت از تجهیزات، تأسیسات، منابع سازمان دقت داشته و به حداقل رساندن حوادث و بیماری های شغلی را از طریق ایمن سازی محیط کار و حذف شرایط ناایمن دنبال می نماید.

استقرار سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست مزایای متنوعی را برای صنایع معادن و سازمان ها به همراه دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

 - کاهش خسارت ها و زیان های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث در محیط کار

- شناخت کامل از عوامل زیان آور محیط کار

- آمادگی بیشتر جهت مواجهه با شرایط اضطراری در محیط کار

- بهره مندی از پتانسیل نیروی انسانی در راستای پیاده سازی سیستم HSE در صنعت

- ارتقای دانش و آگاهی پرسنل به صورت ساختار مند

- ارزیابی بخش های مختلف سازمان در راستای سیستم HSE

- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مرتبط با HSE

- یکپارچه سازی و هماهنگی بین بخش های مختلف بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)

- ارزیابی مؤثر ریسک های موجود در سازمان و رفع ریسک ها با هدف کنترل حوادث ناشی ازکار

- ایجاد بستر مناسب برای ارتقای بهره وری و تعالی سازمان

به طور کلی یک سیستم مدیریت HSE شامل هفت عنصر کلیدی می باشد که عبارتند از:

- رهبری و تعهد: اساس یک سیستم مدیریتHSE ، رهبری، تعهد و اعتقاد مدیریت ارشد صنعت، معدن و یا سازمان و آمادگی او به فراهم نمودن منابع و زیرساخت های لازم برای پیاده سازی HSE است.

- خط مشی و اهداف استراتژیک: مقاصد، اصول کار و هدف نهایی صنعت، معدن و یا سازمان در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

- سازمان، منابع و مستند سازی: سازماندهی پرسنل، منابع موجود و مستندسازی فعالیت ها برای عملکرد صحیح در حوزه های بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE)

 - ارزیابی و مدیریت ریسک: شناسایی و ارزیابی ریسک های حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE) مرتبط با فعالیت ها، محصول ها و خدمات صنعت، معدن و یا سازمان و توسعه اقدامات در راستای حذف و یا کاهش ریسک ها

- طرح ریزی: طرح ریزی فعالیت های کاری صنعت، معدن و یا سازمان برای تغییرات و واکنش در شرایط اضطراری

- استقرار و پایش: اجرا و پایش فعالیت های صنعت، معدن و یا سازمان با رویکرد بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE) و انجام اقدامات اصلاحی در مواقع لزوم

- ممیزی و بازنگری: ارزیابی دوره ای از عملکرد، اثربخشی و تناسب اصولی سیستم بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

ما در نمایشگاه مجازی باماHSE ضمن معرفی رشته های دانشگاهی مرتبط با HSE ، با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و HSE، به کسب و کارهای مرتبط به ایمنی، بهداشت و محیط زیست یک غرفه مجازی رایگان اعطا نموده و ضمن تشریح بازار کار و آینده شغلی رشته های دانشگاهی مرتبط با HSE، دوره های آموزشی غالباً رایگان بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، را برگزاری و فیلم بسیاری از دوره نیز رایگان در اختیار عموم قرار داده ایم. امید است در راستای دستیابی به اهداف خیرخواهانه باماHSE، همراهی اساتید، متخصصین و کارشناسان نیک اندیش حوزه های مختلف بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE)  را داشته باشیم.

 

مشاهده بیشتر