حامیان


برای انجام صحیح و دقیق یک کار به دانش، توانمندی و صلاحیت انجام آن کار نیاز است. مهارت از جنس توانستن و توانایی انجام کار می باشد. مهارت با آموزش و یادگیری شروع و به تدریج با تکرار و تمرین کردن تقویت و در افراد نهادینه می شود تا جایی که افراد می توانند یک کاری را صحیح و دقیق، در یک زمان کوتاه و با صرف انرژی کم و به صورت مطلوب انجام دهند. مهارت به افراد کمک می کند تا در حرفه و زندگی خود موفق تر باشند. اعتقاد ما بر این است داشتن مهارت های نرم برای ورود دانشجویان به بازار کار، تشکیل خانواده و داشتن زندگی شیرین تر ضروری است. در این راستا، ما در نمایشگاه مجازی باما دوره های آموزشی رایگان شامل مهارت های نرم را برگزار و امیدواریم هرچند اندک در موفقیت دانشجویان مؤثر باشیم.  

مهارت ها را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود:

- مهارتهای شغلی: مهارت های فنی تخصصی، ارتباط کلامی و غیر کلامی، نظم، اخلاق، صداقت، سخت کوشی و ...

 - مهارت های سازمانی: دسته بندی و تحلیل اطلاعات، بهره وری، سازماندهی افکار، مدیریت پروژه، ارزیابی و سنجش عملکرد و ...

- مهارت های رهبری: تصمیم گیری، برنامه ریزی، مدیریت تغییر، مدیریت افراد، هوش تجاری، ارائه بازخورد به افراد، توجه به جزئیات، تفکر انتقادی و ...

- مهارت های زندگی: کنجکاوی، خلاقیت، همدلی، مدیریت استرس، هوش مالی، رانندگی، انعطاف پذیری و ...

از طرفی مهارت ها به انواع مهارت های نرم و مهارت های سخت تقسیم بندی می شوند.

مهارت های سخت به شغل افراد مرتبط بوده و در واقع همان تخصص های لازم برای انجام مطلوب یک کار هستند. اما مهارت های نرم ترکیبی از انواع مهارت ها است که کمک میکند افراد بتوانند در محیط کار یا محیط زندگی خود با دیگران خوب زندگی و خوب کار کنند و عملکرد مطلوبی داشته باشند.

مهارت های نرم شامل مواردی مثل خلاقیت، توانایی های ارتباطی، همدلی، مدیریت زمان، اقناع، همکاری، هوش هیجانی، رهبری، کار گروهی، تطبیق پذیری و ... است.  مهارت های نرم به یک حوزه خاص محدود نیستند و می توانند در هر جنبه ای از زندگی و یا شغل افراد مورد استفاده قرار گیرند.

به نظر می رسد دانشجویان در پایان دوران تحصیل در دانشگاه برای ورود به بازار کار، تشکیل خانواده و داشتن زندگی موفق، علاوه بر دانش تخصصی خود به دانش مربوط به حوزه کسب و کار، کارآفرینی و شاید از همه مهمتر، به مهارت های نرم نیاز دارند. در واقع دانشجویان و دانش آموزان ما برای ورود به بازار کار و داشتن آینده شغلی بهتر و حتی برای داشتن یک زندگی شیرین تر پس از تحصیل در دانشگاه، نیازمند مهارت های نرم هستند. به همین دلیل ما در نمایشگاه مجازی باما دوره های آموزشی عمدتاً رایگان مهارت های نرم را با حضور مدرسین و متخصصین نیک اندیش و خیر خواه حوزه مهارت های نرم برگزار و از طرفی فیلم این دوره ها نیز اکثراً ضبط و به صورت رایگان در نمایشگاه مجازی باما برای استفاده عموم بارگذاری شده است است. امیدواریم با استفاده از دوره های آموزشی رایگان شامل مهارت های نرم و با همراهی و همفکری افراد متخصص در حیطه مهارت و به ویژه مهارت های نرم، بتوانیم به آینده شغلی بهتر و به داشتن زندگی بهتر و شیرین تر برای دانشجویان و جوانان عزیزمان کمک نماییم. خواهشمندیم در این راه، ما را از نظرات، پیشنهادات و مشاوره‌های ارزشمندتان بهره مند سازید.  

 

مشاهده بیشتر