عنوان دوره آموزشی: مهارتها و فرصتهای مهندسی پزشکی

مهارتها و فرصتهای مهندسی پزشکی
وبینار برگزار شده

وبینار آموزشی با حضور

جناب آقای دکتر شریف حیدری: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیومتریال از علوم و تحقیقات تهران، دکترای تخصصی مهندسی پزشکی بیومواد علوم و تحقیقات،عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد واحدکرمان، عضو انجمن مهندسی پزشکی کشور، عضو کمیسیون حقوقی انجمن مهندسی پزشکی کرمان، سابقه تدریس در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و دانشگاه آزاد واحد کرمان و جهاد دانشگاهی،عضو سازمان مهندسی کرمان

  • لطفا با مشخصات کامل وارد وبینار شوید.
  • حضور برای عموم: رایگان، هزینه اعطای گواهی حضور: 50 هزار تومان

نظرات و پیشنهادات