حامیان


کارآفرین فردی است که ریسک های اقتصادی ناشی از فعالیتی را می پذیرد و با امید به خلق ارزش و رسیدن به سود، یک کسب و کاری را راه اندازی می کند. کارآفرینی در واقع فرایند خلق یک ارزش جدید مادی یا معنوی از طریق تلاش متعهدانه و پذیرفتن ریسک های ناشی از آن کار است. طبیعی است که اصلی ترین هدف دانشجویان دستیابی به فرصت ها و آینده شغلی بهتر است. لذا ما در نمایشگاه مجازی باماHSE، با برگزاری دوره های آموزشی رایگان کارآفرینی به دنبال توانمندسازی و مهارت افزایی دانشجویان رشته های مختلف، شناخت کاربرد واحدهای درسی دانشگاهی، آشنا شدن با رویکرد و تفکر کارآفرینی و آماده نمودن دانشجویان برای ورود به بازار کار هستیم.

به طور کلی کارآفرینان با استفاده از مهارت و ابتکار عمل خود، نیاز ها را پیش بینی و با خلق ایده های جدید در بازار، نقش اساسی در اقتصاد دارند. ویژگی اصلی و تعیین کننده در کارآفرینی، انجام کارهای جدید و ابداع روش های نوین است. کارآفرینی فعالیت اقتصادی و پویا توأم با نوآوری است که پتانسیل سودآوری در آن وجود دارد.  

کارآفرینی دارای مراحلی نظیر شناخت فرصت ها، تعیین چشم انداز، متقاعد نمودن دیگران، تأمین منابع مورد نیاز، اجرای ایده و راه اندازی کسب و کار و در نهایت نظارت و تطبیق محصول با شرایط واقعی بازار است. کارآفرینی دارای مزایای متنوع فردی، اجتماعی و سازمانی نظیر تقویت مهارت های مدیریت، توسعه اقتصادی و بالا بردن استانداردهای زندگی می باشد. شخص کارآفرین می بایست مبتکر، خلاق، پویا و فعال باشد و دارای پشتکار، مهارت حل مسئله، توانایی متقاعد نمودن دیگران، اعتماد به نفس، خود انتقادی، مهارت برنامه ریزی و ریسک پذیری باشد.

 سوال اساسی این است که دانشجویان در کنار واحدهای درسی که در دانشگاه می گذرانند به چه توانمندی های دیگری نیاز دارند. در این راستا ما در نمایشگاه مجازی باماHSE دوره های آموزشی رایگان متنوعی در حوزه کارآفرینی مشتمل بر مسیریابی شغلی، طرح کسب و کار، ایده پروری، کارآفرینی از ایده تا محصول، نوآوری، خلق ثروت، توسعه فردی و کسب مهارت، استراتژی های کسب و کار، 24گام در راه اندازی کسب و کار، مدل کسب و کار و مدل های درآمدی، راه اندازی کسب و کار دانش بنیان، تاب آوری کسب و کارهای دانش بنیان و مجموعه ای از دوره های کارآفرینی خاص رشته های دانشگاهی مرتبط با بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی را برگزار نمودیم. برگزاری دوره های آموزشی رایگان کارآفرینی با همراهی و همکاری افراد خیرخواه و نیک اندیش حوزه کارآفرینی انجام شده و تصمیم داریم کمک کنیم تا رویکرد کارآفرینی، تفکر کارآفرینی و خلق ارزش در ذهن دانشجویان عزیز شکل گرفته و بتوانیم به تدریج در طی دوران دانشجویی، که دانشجویان واحدهای درسی خود را در دانشگاه می گذرانند، دانشجویان را با فضای کسب و کار، کارآفرینی، کارآفرینان و آینده شغلی آنها آشنا نماییم. خوشبختانه تا کنون دوره های HSE متنوعی شامل ایمنی، بهداشت، محیط زیست، انرژی، کارآفرینی و مهارت های نرم به صورت رایگان برگزار و فیلم دوره های گذشته نیز به صورت رایگان در نمایشگاه مجازی باماHSE بارگذاری و در اختیار عموم قرار دارد. امیدواریم با همراهی اساتید و کارشناسان حوزه کسب و کار، بتوانیم این دوره های آموزشی را همچنان برگزار و به یکی از اصلی ترین اهداف نمایشگاه مجازی باما، یعنی توانمندسازی و مهارت افزایی دانشجویان و بهبود آینده شغلی این عزیزان، دست یابیم. لطفاً در این راه ما را حمایت و از نظرات ارشادی و مشاوره خود، نمایشگاه مجازی باماHSE را بهره مند سازید.

 

مشاهده بیشتر