درباره  شرکت آترا صنعت آریا

شرکت آترا صنعت آریا

دارای تأییدیه صلاحیت از سازمان آتش نشانی تهران
دارای تأییدیه صلاحیت از اتحادیه ایمنی و آتش نشانی تهران
مشاوره، طراحی، تأمین، اجراء سیستم اعلام حریق
مشاوره، طراحی، تأمین، اجراء سیستم تهویه، اگزاست فن
مشاوره، طراحی، تأمین، اجراء سیستم اطفا حریق
سرویس، نگهداری، بروزرسانی سیستم اعلام واطفا حریق
اخذ تأییدیه طراحی واجراء سیستم اعلام واطفا حریق از سازمان آتش نشانی تهران
مشاوره، طراحی، تامین، اجرا سیستم مانیتوررینگ دما و رطوبت
مشاوره، طراحی، تامین، اجرا سیستم صاعقه گیر و ارتینگ
مشاوره، طراحی، تامین، اجرا تاسیسات الکتریکی ومکانیکی ساختمان
خلیلی 09120137399

 تماس با  شرکت آترا صنعت آریا

 ارسال پیام به  شرکت آترا صنعت آریا

شرکت آترا صنعت آریا

 تماس با  شرکت آترا صنعت آریا

 کلمات کلیدی

شرکت آترا صنعت آریا
ارتباط با شرکت آترا صنعت آریا

عنوان باکس

متن باکس