درباره  شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق

شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق فعالیت خود را در 1393 با تمرکز بر خدمات طراحی، محاسبه فنی، ساخت، نصب و راه‌اندازی پروژه‌های تهویه صنعتی آغاز نمود. این شرکت با بهره‌گیری از دانش مهندسان و تکنسین‌های با تجربه کشور قادر است کلیه منابع انتشار آلاینده‌های هوابرد محیط کار را مطابق الزامات ملی و بین‌المللی با بکارگیری سیستمهای تهویه موضعی و ترقیقی کنترل و آلاینده مکشی را مطابق نظر کارفرما بازیافت/ پالایش نماید.

خدمات شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق:

  • بازدید فنی
  • طراحی و نظارت
  • طراحی و اجرا
  • ارزیابی، تعمیرات و نگهداری
  • برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی

 ارسال پیام به  شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق

شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق
شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق

 کلمات کلیدی

شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق
ارتباط با شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق

عنوان باکس

متن باکس