درباره  شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق

شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق فعالیت خود را در 1393 با تمرکز بر خدمات طراحی، محاسبه فنی، ساخت، نصب و راه‌اندازی پروژه‌های تهویه صنعتی آغاز نمود. این شرکت با بهره‌گیری از دانش مهندسان و تکنسین‌های با تجربه کشور قادر است کلیه منابع انتشار آلاینده‌های هوابرد محیط کار را مطابق الزامات ملی و بین‌المللی با بکارگیری سیستمهای تهویه موضعی و ترقیقی کنترل و آلاینده مکشی را مطابق نظر کارفرما بازیافت/ پالایش نماید.

خدمات شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق:

  • بازدید فنی
  • طراحی و نظارت
  • طراحی و اجرا
  • ارزیابی، تعمیرات و نگهداری
  • برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی

 ارسال پیام به  شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق

شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق
ارتباط با شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق

عنوان باکس

متن باکس