درباره  شرکت تلاشگران نجات و حریق بین الملل


شرکت تلاشگران نجات و حریق بین الملل
خدمات مشاوره و طراحی و اجرا و فروش تمام تجهیزات سیستم های اعلام و اطفا حریق 
سابقه ۱0 ساله در وندور لیست سازمان آتش نشانی
دریافت تاییدیه از سازمان آتش نشانی تهران 
سیم کشی و نصب تجهیزات اعلام حریق 
راه اندازی و نصب بوستر پمپ های آتش نشانی 
طراحی و اجرا سیستم اگزاست فن پارکینگ ها 
طراحی و اجرا فن فشار مثبت راه پله با نرم افزار کانتم
شارژ انواع کپسول های آتش نشانی  
سرویس نگهداری دو ساله تمام تجهیزات
Www.talashgaran125.ir
۰۲۱۴۴۰۰۱۲۹۸
۰۹۱۲۲۴۹۲۴۹1
جوهری

 تماس با  شرکت تلاشگران نجات و حریق بین الملل

 ارسال پیام به  شرکت تلاشگران نجات و حریق بین الملل

شرکت تلاشگران نجات و حریق بین الملل
ارتباط با شرکت تلاشگران نجات و حریق بین الملل

عنوان باکس

متن باکس