مدیریت مخاطرات مواد شیمیایی مبتنی بر نرم افزارهای WISER و CAMEO

مدیریت مخاطرات مواد شیمیایی مبتنی بر نرم افزارهای WISER و CAMEO

وبینار آموزشی با حضور

مهندس صنم رشیدی

  • کارشناس ارشد مهندسی HSE
  • مدرس دوره های HSE
  • مدیرعامل شرکت ایمن آتی سازان توانا مهر (ارائه دهنده خدمات حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

 

  • هزینه حضور در دوره :35هزار تومان
  • هزینه اعطای گواهی حضور: رایگان

نظرات و پیشنهادات